Jousterweg 121, OUDEHASKE

Attentie

Onderhands bieden niet mogelijk. Om risico’s t.a.v. de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij u dringend de veiling van woensdag 8 april 2020 zoveel mogelijk via internet te volgen. Zie onder "Informatie".

Omschrijving

De vrijstaande woning met garage/berging, ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Jousterweg 121 te 8465 PC Oudehaske.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Vrijstaand
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1900
Oppervlakte wonen
118 m2
Oppervlakte perceel
490 m2
Inhoud
377 m3
Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Nijehaske, sectie L, nummer 358, groot vier are negentig centiare (4.90 are).

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
ATTENTIE:
Om risico’s ten aanzien van de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij u dringend de veiling van woensdag 8 april 2020 zoveel mogelijk via internet te volgen. Voor zover u wenst mee te bieden op de veiling kunt u zich als bieder registreren via: https://www.openbareverkoop.nl/internetbieden.
Neemt u voor vragen over de registratie gerust contact met ons op via veilingen@triplaw.nl.

OBJECTINFORMATIE:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd.
Houdt u er rekening mee dat bezichtiging niet mogelijk is.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Het registergoed heeft mogelijk enig onderhoud nodig. Verkoper (executant) geeft geen enkele garantie met betrekking tot de feitelijke en/of juridische staat van het registergoed.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de bouwkundige, milieukundige, technische en/of feitelijke staat van het registergoed.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
Trip Advocaten & Notarissen
dhr. F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. de verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.850,00 (per 05‑03‑2020 om 12:14 uur)
Not. hon., kad.rechten en btw (excl. de overdrachtsbelasting en eventuele ontruimingskosten) (per 05‑03‑2020 om 12:14 uur)
ozb
€ 296,00 per jaar
waterschapslasten 2020
€ 157,67 per jaar

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Executieveiling beslag
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44732

Notaris

dhr. F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88

Inzetpremie

1% t.l.v. de verkoper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.