Schalkeroord 106, ROTTERDAM

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie B, complexaanduiding 5197-A, appartementsindex 5, welk appartementsrecht omvat:
a.)) het één/vierentwintigste (1/24ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het perceel grond met de zich daarop bevindende opstallen te Rotterdam, plaatselijk bekend als Schalkeroord 98 tot en met 144 (even nummers), ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie B, nummer 4429, groot vijf are en drieëntwintig centiare (5 a 23 ca);
b.)) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond met berging in het souterrain en verder toebehoren, plaatselijk bekend Schalkeroord 106 te 3079 WL Rotterdam,
alsmede alle roerende zaken zoals bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.


Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 8.250,=
inclusief achterstand en mutatiekosten Vereniging van Eigenaars (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen
€ 425,= (excl. BTW).

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1966
Oppervlakte wonen
73 m2
Inhoud
225 m3
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
Gemeente IJsselmonde, sectie B, complexaanduiding 5197-A, appartementsindex 5

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
* aantal kamers: 3 (voorheen 4)


De bank en de notaris geven geen garantie dat de in deze advertentie opgenomen informatie m.b.t. de indeling van het registergoed (aantal (slaap) kamers/ inhoud en oppervlakte wonen e.d.) correct is; een en ander is gebaseerd op de gegevens van derden en komt voor rekening en risico van de koper. Koper kan op geen enkele wijze hieraan enige rechten ontlenen.
Bijzondere veilingvoorwaarden
De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 8.250,=
inclusief achterstand en mutatiekosten Vereniging van Eigenaars (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 425,= (excl. BTW).

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
Fokkema Linssen Notarissen
Mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Bijzondere voorwaarden

De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 8.250,=
inclusief achterstand en mutatiekosten Vereniging van Eigenaars (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 425,= (excl. BTW).

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44807
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

Mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02

Onderhands bod

Tot en met 27 mei 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 27-05-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.