Tulpenlaan 21, GELEEN

Omschrijving

Vermoedelijke indeling volgens geveltaxatie d.d. 11 juni 2020 (notaris kan hiervoor, noch voor de getoonde foto's aansprakelijkheid aanvaarden):

Souterrain:
Kelder.
Begane grond:
Entree; meterkast, woonkamer, aanbouw met keuken, portaal met toegang naar toiletruimte, badkamer.
Buitenzijde:
Voortuin, achtertuin vermoedelijk voorzien van een of meerdere bijgebouwen.
Eerste verdieping:
Overloop, drie slaapkamers.
Zolderverdieping:
Vliering, vermoedelijk bereikbaar via een vlizotrap.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

De op het adres van de te veilen woning ingeschreven personen zijn schriftelijk gewezen op de wettelijke verplichting om bezichtiging toe te staan (art 3:267a BW).
Daarbij is verzocht om hierover afspraken te maken en/of in overleg te treden met het notariskantoor.
Dat heeft tot nu toe niet geleid tot afspraken tussen het notariskantoor en de ingeschreven personen. Mocht dat anders worden, dan worden de (on)mogelijkheden hier gepubliceerd.

De wettelijke verplichting van de ingeschreven personen tot het toestaan van bezichtiging blijft onverminderd van kracht. Het afdwingen daarvan ligt echter niet op de weg van gegadigden, maar op de weg van de hypotheekhouder. Het is aan de bewoners om te bepalen of een gegadigde wordt toegelaten tot de woning, waarbij ook de Covid-19-maatregelen spelen.
Bij eventuele bezichtiging dienen alle richtlijnen van het RIVM in acht te worden genomen.

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1923
Oppervlakte wonen
80 m2
Oppervlakte perceel
166 m2
Inhoud
300 m3
Aantal kamers
4
Kadastrale omschrijving
het woonhuis met ondergrond, tuin en erf, staande en gelegen aan de Tulpenlaan 21 te 6163 EG Geleen, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie G nummer 1540, groot een are en zesenzestig centiare (1a 66ca)

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
GEEN HUURBEDING
Op het adres van het te veilen woonhuis staat naast de eigenaar nog een persoon als bewoner ingeschreven. Het is Verkoper niet bekend op grond waarvan deze persoon als zodanig staat ingeschreven.
Voor zover de ingeschreven persoon niet tot de eigenaar en de zijnen behoort verklaart Verkoper:
dat ook met instandhouding van een huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het huurbeding van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek hebben gemaakt en dit tegenover de huurder kunnen inroepen, te voldoe. Om die reden heeft Verkoper niet het verlof heeft gevraagd en/of zal vragen aan de daartoe bevoegde voorzieningenrechter tot het inroepen van het Huurbeding.

OVERDRACHTSBELASTING
Op basis van de huidige informatie kan afname van de te veilen woning in het jaar 2020 plaatsvinden wanneer de veiling op 10 december 2020 wordt gehouden (dus NIET wanneer verkocht wordt op basis van onderhandse executiebiedingen). Al het door de koper verschuldigde dient dan op 30 december voor 10.00 uur te zijn voldaan aan de notaris. Overdrachtsbelasting wordt dan berekend tegen het tarief van 2%.
Ingeval het wetsvoorstel over de wijziging van overdrachtsbelasting wordt aangenomen en die wet ten tijde van de juridische overdracht van kracht zal zijn, leidt een afname van het te veilen woonhuis in het jaar 2021 in beginsel tot heffing van overdrachtsbelasting tegen het tarief van 8%. Het alsdan toepassen van een ander tarief vereist een passende verklaring van de koper. Het (tijdig) verkrijgen van die verklaring komt voor rekening en risico van de verkrijger.
Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. de veilingopbrengst
Indicatie veilingkosten:
€ 5.081,00 (per 24‑11‑2020 om 12:51 uur)
Ingeval van een gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan geschat op € 2.500,- (per 04‑11‑2020 om 11:47 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 24‑11‑2020 om 12:51 uur)
OZB
€ 253,61 per jaar
Rioolheffing
€ 185,20 per jaar
Waterschapslasten
€ 34,19 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 45066
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. de veilingopbrengst

Onderhands bod

Tot en met 25 november 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 25-11-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.