Hoekenessestraat 32, DORDRECHT

Omschrijving

het woonhuis met ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend HOEKENESSESTRAAT 32 TE DORDRECHT, postcode 3312 PJ, kadastraal bekend gemeente Dordrecht in sectie K nummer 5606, groot een are en vier en dertig centiare.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1931
Oppervlakte wonen
80 m2
Oppervlakte perceel
134 m2
Inhoud
260 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie K nummer 5606

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Blijkens het taxatierapport is de onderhouds- en bouwkundige staat in zijn algemeenheid matig of slecht. De woning maakt aan de buitenzijde een wat verwaarloosde indruk. In de voordeur zijn houten platen gespijkerd waarschijnlijk na een ruitbreuk. Het schilderwerk is achterstallig. De algehele bouwkundige staat is niet bekend.Milieuinfo
Verkoper staat niet in voor de milieukundiuge staat van het Registergoed en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Onderhoud
Blijkens een geveltaxatierapport de dato elf november tweeduizend twintig is de onderhouds – of bouwkundige staat in zijn algemeenheid matig of slecht, zijn in de voordeur houten platen gespijkerd, waarschijnlijk na een ruitbreuk en is er wat achterstallig schilderwerk en wordt het Registergoed slordig gebruikt.
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door het Kadaster op heden zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.
De Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie.
Bestemming of toegestaan gebruik volgens Basisregistratie Adressen en Gebouwen is wonen.
Blijkens raadpleging van de website www.ruimtelijkeplannen.nl valt het Registergoed in het bestemmingsplan Reeland en heeft het Registergoed de enkelbestemming wonen en waarde archeologie min drie (-3).
Het Registergoed wordt, voor zover bekend, thans bewoond door een van de eigenaren.
Volgens de mij bekende gegevens staan er op dertien januari tweeduizend eenentwintig geen andere personen ingeschreven in de Basisregistratie Personen dan een van de twee eigenaren.
De Verkoper heeft zich ervan vergewist dat er geen andere personen dan de Eigenaar en de zijnen in het Registergoed wonen. De Eigenaar is op grond van de hypotheekvoorwaarden en de daarin van toepassing verklaarde voorwaarden verplicht het Registergoed bij de levering op eerste verzoek van de Verkoper of de Koper te ontruimen. Als hieraan niet wordt voldaan door de Eigenaar en een ieder die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt en als zodanig niet bekend was aan de Koper, kan de Koper, geheel op eigen kosten en eigen risico, de ontruiming bewerkstelligen op de wijze als in artikel 525 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald.
Voor het overige geldt onverkort het in artikel 24 van de AVVE bepaalde.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Buren
A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Bijzondere voorwaarden

Onderhoud
Blijkens een geveltaxatierapport de dato elf november tweeduizend twintig is de onderhouds – of bouwkundige staat in zijn algemeenheid matig of slecht, zijn in de voordeur houten platen gespijkerd, waarschijnlijk na een ruitbreuk en is er wat achterstallig schilderwerk en wordt het Registergoed slordig gebruikt.
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door het Kadaster op heden zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.
De Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie.
Bestemming of toegestaan gebruik volgens Basisregistratie Adressen en Gebouwen is wonen.
Blijkens raadpleging van de website www.ruimtelijkeplannen.nl valt het Registergoed in het bestemmingsplan Reeland en heeft het Registergoed de enkelbestemming wonen en waarde archeologie min drie (-3).
Het Registergoed wordt, voor zover bekend, thans bewoond door een van de eigenaren.
Volgens de mij bekende gegevens staan er op dertien januari tweeduizend eenentwintig geen andere personen ingeschreven in de Basisregistratie Personen dan een van de twee eigenaren.
De Verkoper heeft zich ervan vergewist dat er geen andere personen dan de Eigenaar en de zijnen in het Registergoed wonen. De Eigenaar is op grond van de hypotheekvoorwaarden en de daarin van toepassing verklaarde voorwaarden verplicht het Registergoed bij de levering op eerste verzoek van de Verkoper of de Koper te ontruimen. Als hieraan niet wordt voldaan door de Eigenaar en een ieder die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevindt en als zodanig niet bekend was aan de Koper, kan de Koper, geheel op eigen kosten en eigen risico, de ontruiming bewerkstelligen op de wijze als in artikel 525 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald.
Voor het overige geldt onverkort het in artikel 24 van de AVVE bepaalde.

Opbrengst veiling
€ 188.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 6.500,00 (per 29‑04‑2021 om 12:29 uur)
exclusief overdrachtsbelasting en ontruimingskosten (per 12‑04‑2021 om 10:14 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 45268
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 20 april 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-04-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.