Laurastraat 91, EYGELSHOVEN

Attentie

inpandige foto's zijn door huurder beschikbaar gesteld

Omschrijving

Tussenwoning, met berging en tuin, Laurastraat 91 te 6471 JJ Eygelshoven, perceelsgrootte 250 m2

Volgens de huurder is de indeling:
Hal, die leidt naar trappenhuis, woonkamer, wc en kelder. Van de woonkamer toegang tot keuken die deur heeft naar achtertuin.
Trappenhuis omhoog: op de eerste etage grote slaapkamer en badkamer (wastafel, geen douche, wel bad). Via grote slaapkamer toegang tot kleinere slaapkamer. Vanuit trappenhuis - via een deur - naar trappenhuis dat naar grote zolder leidt.

Bezichtiging

Op aanvraag

Eventuele bezichtiging verloopt niet via het notariskantoor. Aan de huurder is schriftelijk bericht dat verkoper medewerking aan bezichtiging van de huurder verlangt. De huurder is gehouden mee te werken aan bezichtiging voor zover dat van hem redelijkerwijs kan worden verwacht.
Onderzoek naar de mogelijkheden/tijdstippen tot bezichtiging ligt op de weg van gegadigden zelf.

Bij eventuele bezichtiging dienen alle richtlijnen van het RIVM in acht te worden genomen.

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1925
Oppervlakte wonen
170 m2
Oppervlakte perceel
250 m2
Inhoud
375 m3
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
woonhuis met berging, ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Laurastraat 91 te 6471 JJ Eygelshoven, kadastraal bekend gemeente Kerkrade, sectie N nummer 821, groot twee are en vijftig centiare (2a 50ca);

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
1. Verkoper handelt als executeur-afwikkelingsbewindvoerder in een nalatenschap en dient iedere aansprakelijkheid van welke aard ook uit te sluiten, voor zover de wet dat toelaat.
2. De bepalingen in artikel 15 lid 2 (garanties verkoper) en artikel 16 (conformiteit) van AVV worden door verkoper dan ook uitgesloten voor zover de wet dat toelaat en in deze akte niet anders is bepaald. Dit heeft voor gegadigden tot gevolg dat er een verzwaarde onderzoeksplicht op hen rust.
3. Verkoper attendeert gegadigden uitdrukkelijk op het feit dat hij het registergoed niet zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve geen informatie kan geven over eigenschappen en/of gebreken aan het registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het registergoed zelf feitelijk had gebruikt. Door het uitbrengen van zijn bod verbindt koper zich jegens verkoper in dit kader uitdrukkelijk overeen te komen dat dergelijke eigenschappen casu quo gebreken, zowel zichtbare als onzichtbare, voor risico en rekening van koper zullen komen. Koper is gehouden verkoper voor alle aansprakelijkheid te dier zake te vrijwaren.
4. Het registergoed is gebouwd en/of verbouwd met de voor die tijd gebruikelijke materialen. Of deze materialen nog aanwezig zijn is verkoper niet bekend. Dit geldt in het bijzonder voor leidingen en bedradingen, de leidingen voor afvalwater, het dak, de technische installaties en voor materialen die voor de bouw en verbouw van het registergoed gebruikt zijn.
5. De bieder is bekend met de ouderdom van het registergoed en weet dat dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit ervan gesteld mogen worden aanzienlijk lager zijn dan bij nieuwe onroerende zaken. De gebreken die een normaal gebruik van het registergoed verhinderen én het gevolg zijn van de ouderdom van het registergoed, komen voor risico van de koper.
6. Het registergoed wordt door verkoper te koop aangeboden en verkocht ‘as is where is’, hetgeen inhoudt dat verkoop ervan plaatsvindt in de juridische, technische, bouwkundige, milieukundige en fiscale staat waarin het zich op dat moment bevindt.

NADRUKKELIJK
wordt verwezen naar de bepalingen als vermeld in het hierna gepubliceerde document Bijzondere Voorwaarden die iedere bieder geacht wordt te kennen.

VERHUURDE STAAT
Dit object wordt verkocht in verhuurde staat.
Van de aan verkoper bekende huursituatie blijkt uit een door hem afgelegde verklaring de dato 3 november 2021, die is opgenomen onder ‘documenten’. Daar is tevens de aan verkoper bekende huurovereenkomst te vinden. Zie dienaangaande ook de vrijwaring voor verkoper die in artikel 3.1.a van de Bijzondere Verkoopvoorwaarden is opgenomen.

Volgens verklaring van huurder is de keukenapparatuur zelf aangeschaft en daarom eigendom van huurder. Dat wordt door verkoper niet betwist.

LEVERING
De gunning in deze veiling dient stipt vier weken later gevolgd te worden door een akte van levering. Ondertekening daarvan door de koper kan in persoon, maar ook via volmacht. Een concept van de akte van levering is eveneens te vinden onder ‘documenten’. Koper wordt geacht zich akkoord te hebben verklaard met de inhoud van die conceptakte.

ONDERHANDS BIEDEN - VOOR VEILINGDATUM
Gegadigden kunnen ook een bod uitbrengen buiten de veilingprocedure om. Dat kan tot 7 dagen voor de veiling (dus tot en met 8 december 2021). Voor een dergelijk bod wordt in beginsel het biedingsformulier gebruikt dat is te vinden onder 'documenten'. In ieder geval gelden de bepalingen als in dat formulier vermeld. Een koop die voortvloeit uit een dergelijk bod doet in beginsel de veilingprocedure eindigen. Echter vindt een dergelijke koop (en levering) plaats onder gelijke bepalingen en bedingen als in deze veilingpublicatie vermeld.

WIJZIGINGEN
Het is altijd mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Die wordt dan hier gepubliceerd. Houd daarom de veilingsites in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Veiling
Dossiernummer
45539
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de opbrengst, alleen bij gunning
Indicatie veilingkosten:
€ 6.708,00 (per 12‑11‑2021 om 13:57 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 12‑11‑2021 om 13:57 uur)
OZB (eigenaarsdeel)
€ 195,89 per jaar
Waterschapslasten (eigenaarsdeel)
€ 24,99 per jaar

Veiling

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Vrijwillige veiling
Status: Veiling
Dossiernummer: 45539
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van de opbrengst, alleen bij gunning

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.