Aartshertogenstraat 34, LANDGRAAF

Omschrijving

de taxateur die door de verkopende bank is ingeschakeld heeft nu alleen een geveltaxatie kunnen verrichten. Voor de indeling van het pand verklaarde deze taxateur zich te baseren op een taxatie uit 2015:

Souterrain: provisieruimte;
Begane grond: entree-hal, toilet, woonkamer, keuken, tuin met zij-ingang;
1e verdieping: overloop en drie slaapkamers;
2e verdieping: bergzolder.

Verkoper noch notaris kunnen er voor instaan dat deze omschrijving juist is noch dat de indeling sinds 2015 niet gewijzigd is.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Althans, er zijn (nog) geen afspraken tot stand gekomen met de eigenaar over bezichtiging via het notariskantoor.

De eigenaar en bewoner van een woning die op grond van hypotheek wordt geveild, is wettelijk gehouden bezichtiging toe te staan. Daar is de huidige eigenaar door de notaris op gewezen.
Daarbij is aangeboden dat een inloopbezichtiging door het notariskantoor wordt begeleid. Als een inloopbezichtiging afgesproken is, wordt die hier vermeld onder opgave van datum en tijdstip.
Zolang hier nog geen afspraken zijn weergegeven, ligt onderzoek naar de mogelijkheden en tijdstippen van bezichtiging op de weg van gegadigden zelf.

De verkoper, een hypotheekbank, kan bezichtiging afdwingen met behulp van een deurwaarder. Verkoper heeft gekozen om die rechten niet uit te oefenen.
Zolang de verkoper geen rechten tot bezichtiging uitoefent, is en blijft aan de eigenaar/bewoner om te bepalen wie tot het pand wordt toegelaten.

Kenmerken

Type registergoed
2-onder-1-kap
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1950
Oppervlakte wonen
72 m2
Oppervlakte perceel
373 m2
Inhoud
253 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
het woonhuis met garage, ondergrond, tuin en erf, staande en gelegen aan de Aartshertogenstraat 34 te 6371 CJ Landgraaf, kadastraal bekend gemeente Schaesberg, sectie E nummer 1171, groot drie are en drieënzeventig centiare (3a 73ca),

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
HUURBEDING/ONTRUIMING
Op het adres van de te veilen woning staat alleen de eigenaar ingeschreven. Omdat verkoper zich niet heeft kunnen overtuigen van het feitelijke gebruik van het pand, dient zij zekerheidshalve het huurbeding in te roepen.
Het daartoe vereiste verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, op 26 augustus 2022. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is 3 dagen vanaf de datum dat de beschikking is betekend aan hen tegen wie het huurbeding wordt ingeroepen. Verkoper heeft opdracht gegeven om het verlof rond de datum van publicatie te betekenen. Deze betekening vindt enkel plaats aan de onbekende huurders (zij die verblijven op het adres van het Registergoed maar wiens namen niet konden worden achterhaald).
De uitoefening van verdere bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek, wordt aan de Koper overgelaten.

Ontruiming ten aanzien van de eigenaar kan – voor zover nodig – geschieden onder toepassing van de wet (art 525 lid 3 Rv). Daarvoor is geen rechterlijke goedkeuring vereist.

GEEN COMMAND OF NADER TE NOEMEN MEESTER
Verkoper staat niet toe dat na de openbare veiling c.q onderhandse executiebod, door de bieder wordt verklaard dat namens een nader te noemen meester is geboden. De mogelijkheid van een Akte de Command is bij de veilingvoorwaarden uitgesloten.


ONVERMINDERD HET HIERVOOR VERMELDE ZIJN ALLE BEPALINGEN VAN DE GEPUBLICEERDE VEILINGVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45838
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de opbrengst, alleen bij gunning
Indicatie veilingkosten:
€ 4.954,00 (per 14‑09‑2022 om 15:58 uur)
zie uitleg in bijlage: (per 14‑09‑2022 om 15:58 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14‑09‑2022 om 15:58 uur)

Veiling

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45838
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van de opbrengst, alleen bij gunning

Onderhands bod

Tot en met 5 oktober 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-10-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.