Domstraat 54, UTRECHT

Omschrijving

Een appartement op de tweede verdieping en met berging op de begane grond.

Centrale entree met trappenhuis en toegang tot de berging.

Appartement (volgens taxatie, doch geen garantie maar indicatief):
Hal, net toilet met fontein, nette badkamer met douche en wastafel, woonkamer, nette open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals kookplaat, afzuigkap, koelkast en combi-magnetron, slaapkamer.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Leegstaand
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1880
Oppervlakte wonen
59 m2
Inhoud
180 m3
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Kadastrale omschrijving
HET APPARTEMENTSRECHT, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het appartement, plaatselijk bekend Domstraat 54, 3512 JB Utrecht, met afzonderlijke berging, kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie A complexaanduiding 3875 A-6, uitmakende het eenhonderdzeventig/eenduizendste (170/1.000ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met toebehoren, erf en grond aan de Domstraat 50, 52, 54 en 56/hoek Voetiusstraat 2a te Utrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie A, nummer 3388, groot één are en dertig centiare (01.30 are), ten aanzien van voormeld kadastraal perceel 3388 is ten kantore van de dienst voor het kadaster en de openbare registers het navolgende vermeld: ''Besluit op basis van Monumentenwet 1988 Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) Ontleend aan: 84 UTT00/38076 de dato dertien juli negentienhonderd zeven en tachtig en vermeld in stuk 72869/00136 ingeschreven op 29-03-2018''.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De bank doet voorafgaand aan de veiling een beroep op het huurbeding! Een eventuele ontruiming komt voor rekening en risico van de veilingkoper! Zodra de beschikking is verleend zal dit op de veilingsite worden vermeld. Op eerste verzoek van de veilingkoper zal de bank een gegeven beschikking van de Voorzieningenrechter laten betekenen.

M.b.t. het van toepassing zijn van de Monumentenwet 1988 is van de gemeente de volgende informatie verkregen:
Het appartement ligt in een Rijksmonument. Voor wijziging van een pand, ook een interne verbouwing, is een omgevingsvergunning vereist.

Voor Rijksmonumenten is er de mogelijkheid van een restauratiefinanciering bij het Nationaal Restauratiefonds. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verleend subsidies voor meerjarige onderhoudsplannen. Dat zal vooral in VVE-verband zijn.

De gemeente Utrecht subsidieert ook bij Rijksmonumenten onderzoek naar verduurzamingsmaatregelen. Voor de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen kan de gemeente een financiering verstrekken uit het Utrechts Restauratiefonds.

De achterstanden van de VVE komen voor rekening van de veilingkoper en deze bedragen t/m maart € 3.626,55. T/m de dag van betaling zal nog worden bijgeteld!
Bijzondere veilingvoorwaarden
De bank doet voorafgaand aan de veiling een beroep op het huurbeding! Een eventuele ontruiming komt voor rekening en risico van de veilingkoper! Zodra de beschikking is verleend zal dit op de veilingsite worden vermeld. Op eerste verzoek van de veilingkoper zal de bank een gegeven beschikking van de Voorzieningenrechter laten betekenen.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
internet-only (veiling) Noordelijk Nederland
Kantoor
PVM notarissen
A.A. (Alex) Zwep LLB
Busplein 40
1315 KV ALMERE
T: 036 548 50 50
F: 036 521 43 93
E: almere@pvmn.nl
Bijzondere voorwaarden

De bank doet voorafgaand aan de veiling een beroep op het huurbeding! Een eventuele ontruiming komt voor rekening en risico van de veilingkoper! Zodra de beschikking is verleend zal dit op de veilingsite worden vermeld. Op eerste verzoek van de veilingkoper zal de bank een gegeven beschikking van de Voorzieningenrechter laten betekenen.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom ten laste van de bank.
Indicatie veilingkosten:
€ 5.000,00 (per 04‑02‑2020 om 13:48 uur)
OZB
€ 254,90 per jaar
Rioolheffing
€ 214,49 per jaar
Watersysteemheffing
€ 74,76 per jaar
Servicekosten VVE (incl. voorschot stookkosten)
€ 3.400,00 per jaar

Veiling

internet-only (veiling) Noordelijk Nederland
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44647

Notaris

A.A. (Alex) Zwep LLB
Busplein 40
1315 KV ALMERE
T: 036 548 50 50
F: 036 521 43 93

Inzetpremie

1% van de inzetsom ten laste van de bank.

Onderhands bod

Tot en met 11 maart 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 11-03-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.