Registreer als bieder

Het registreren als bieder gebeurt bij de Stichting Openbare Verkoop. Om te registreren als bieder gaat u naar de registratiepagina.


Naar de notaris
Om het registratieproces te voltooien print u de registratieverklaring uit. Samen met uw identiteitsbewijs en mobiele telefoon neemt u deze mee naar één van de registratienotarissen, naar uw eigen notaris, of een notaris bij u in de buurt. Vraag vooraf naar de eventuele kosten die de notaris u voor legalisatie in rekening brengt. Op het notariskantoor tekent u de registratieverklaring ten overstaan van de notaris. Daarnaast toont u uw identiteitsbewijs en mobiele telefoon met het nummer dat u bij registratie heeft ingevuld. De notaris controleert uw identiteitsbewijs en uw mobiele nummer. Vervolgens informeert de notaris Openbare Verkoop over zijn bevindingen.

Model Registratieverklaring
Klik op de link voor een model van een registratieverklaring.

Bieden namens een BV of namens een ander?
U kunt zich enkel als natuurlijk persoon registreren. 

Indien u tijdens de veiling via internet hebt meegeboden en wilt dat iemand anders (bijvoorbeeld een vennootschap) als bieder wordt aangemerkt, dan kunt u dat na de veiling kenbaar maken aan de veilende notaris. Voorwaarde voor de erkenning van die vennootschap als koper is dat u aantoont dat u bevoegd bent te handelen namens die vennootschap én dat er vóór de gunning, door u een waarborgsom op de notarisrekening is gestort. Snelheid is dus geboden want de gunning kan al plaatsvinden op de eerste dag na de veiling. Ook hiervoor geldt echter dat u als bieder aansprakelijk blijft voor het gedane bod. Wel kan op deze wijze een akte de command worden voorkomen wat een kostenbesparing tot gevolg kan hebben.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van aankomende online verkopen? Vul hieronder uw e-mailadres in: