Havenstraat 8, THESINGE

Omschrijving

de behuizing met erf en tuin, plaatselijk bekend Havenstraat 8 te 9797 PL Thesinge, kadastraal bekend gemeente Ten Boer, sectie I nummer 1103, groot vier are en elf centiare (04.11 are),

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
411 m2

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De onderhavige verkoop betreft een executieverkoop in de zin van artikel 7:19 van het Burgerlijk Wetboek. In dat verband kan de koper op de veiling zich er noch jegens de verkoper noch jegens de notaris op beroepen dat de zaak is behept met een last of beperking die er niet op had mogen rusten of dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.
Koper dient zelf een onderzoek in te stellen naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte. Indien koper dit onderzoek mocht nalaten aanvaardt hij daarmee de daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende risico’s.
Koper kan met betrekking tot de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte geen enkel voorbehoud maken en de verkoper en/of de notaris deswege aansprakelijk stellen.

De notaris heeft de eigenaar van het verkochte geadviseerd mee te werken aan bezichtiging(en) van het verkochte en heeft de eigenaar van het verkocht er daarbij op gewezen dat het verlenen van medewerking aan bezichtiging(en) de opbrengst op de veiling ten goede kan komen. Indien er gelegenheid tot bezichtiging wordt geboden adviseert de notaris de koper op de veiling van deze gelegenheid gebruik te maken.
De koper op de veiling aanvaardt zonder enig voorbehoud dat het onderzoek naar bekende lasten en beperkingen het verkochte betreffende zich beperkt tot de laatste aankomsttitel. De koper aanvaardt alle aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden en/of (kwalitatieve) verplichtingen ook voor zover deze niet zijn vermeld doch achteraf wel blijken te bestaan.

De koper op de veiling wordt geadviseerd de informatie met betrekking tot het verkochte op deze site te volgen. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen zullen zo spoedig mogelijk op deze site bekend worden gemaakt.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
De Haan Advocaten en Notarissen
A. van der Geest
Van Elmptstraat 2
9723 ZL GRONINGEN
T: 050 575 74 34
F: 050 575 74 40
E: info.notaris@dehaanlaw.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. de verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.500,00 (per 20‑03‑2020 om 12:15 uur)
Notariskosten, kadasterkosten en BTW (excl. de overdrachtsbelasting en eventuele ontruimingskosten) (per 20‑03‑2020 om 12:15 uur)

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44748

Notaris

A. van der Geest
Van Elmptstraat 2
9723 ZL GRONINGEN
T: 050 575 74 34
F: 050 575 74 40

Inzetpremie

1% t.l.v. de verkoper

Onderhands bod

Tot en met 24 maart 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 24-03-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.