Kievit 12 B169, BAARLE NASSAU

Omschrijving

de recreatiebungalow met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen in Parc de Kievit, aan de Kievit 12 B169 te 5111 HD Baarle-Nassau, kadastraal bekend gemeente Baarle-Nassau sectie F nummer 928 groot 7,14 are, welk registergoed blijkens de kadastrale registratie is bezwaard met:
- een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b. van de Belemmeringenwet Privaatrecht op het gehele perceel , en
- een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b. van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van het perceel,
beiden ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Enexis Netbeheer B.V.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Notarissen in Nederland moeten onder andere voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”). Daarom zijn wij verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren.


Bron van vermogen en van de middelen
Onder omstandigheden dient de notaris na te gaan wat de herkomst is van uw vermogen en ook van de middelen die gebruikt worden bij de specifieke transactie of zakelijke relatie. Dat kan betekenen dat u nadere informatie dient te verstrekken inzake uw vermogen en/of middelen, daarbij moet u denken aan een onderhandse akte van geldlening, een akte van schenking, een aangifte inkomstenbelasting, een aangifte erfbelasting, een verklaring van een accountant en/of andere onafhankelijke bronnen.

Kenmerken

Type registergoed
Recreatiewoning
Gebruik
Verhuurd zonder toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
714 m2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Baarle-Nassau sectie F nummer 928 groot 7,14 are, welk registergoed blijkens de kadastrale registratie is bezwaard met: - een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b. van de Belemmeringenwet Privaatrecht op het gehele perceel , en - een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b. van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van het perceel, beiden ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Enexis Netbeheer B.V.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Ten aanzien van het te veilen object zal door de executerende bank het huurbeding worden ingeroepen. Zodra hierover nadere info beschikbaar is zal dat op deze website worden gepubliceerd. Onder de downloads treft u de parklasten overeenkomst, algemene akte en het Huishoudelijk Reglement aan, welke vóór de ingebruikname dienen te worden ondertekend en aan de beheerder van het park dienen te worden overhandigd.Milieuinfo
zie downloads
Bijzondere veilingvoorwaarden
zie downloads

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45483
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
Linders Notarissen
M. Keusters
Ginnekenweg 188
4835 NH BREDA
T: 076 565 28 50
F: 076 565 20 70
E: info@lindersnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

zie downloads

Financieel

Inzetpremie:
1 %
Indicatie veilingkosten:
€ 4.506,00 (per 28‑10‑2021 om 16:23 uur)
exclusief 8% overdrachtsbelasting (per 28‑10‑2021 om 16:23 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28‑10‑2021 om 16:24 uur)
parkbijdragen
€ 1.250,00 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45483
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

M. Keusters
Ginnekenweg 188
4835 NH BREDA
T: 076 565 28 50
F: 076 565 20 70

Inzetpremie

1 %

Onderhands bod

Tot en met 17 november 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 17-11-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.