Veenweg 25, APELDOORN

Omschrijving

een vrijstaand woonhuis met aangebouwde stenen garage/berging, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Veenweg 25 te 7336 AD Apeldoorn, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie V, nummer 2170, groot driehonderdzestig (360) vierkante meter

De aangehaalde informatie met betrekking tot onder andere de indeling is afkomstig van derden en overgenomen uit een taxatierapport d.d. 30 september 2021 (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen). De taxateur heeft geen toegang tot het object gehad, op basis van referentieobjecten verwacht taxateur de vermelde indeling.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Vrijstaand
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1910
Oppervlakte wonen
76 m2
Oppervlakte perceel
360 m2
Inhoud
305 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie V, nummer 2170

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Het huurbeding wordt niet ingeroepen.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de donderdag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Sanne Baljet-Beke van Dirkzwager N.V. te Arnhem.

BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: ''Brouwersmolen'' van de gemeente Apeldoorn. Het registergoed heeft de bestemming: ''Wonen'' en de dubbelbestemming: ''Waarde Archeologie middelhoog''.

INFORMATIE UIT HET TAXATIERAPPORT
Ten aanzien van de staat van het registergoed staat in het taxatierapport nog het volgende vermeld:
''d. In de directe omgeving van het object is de taxateur aan het gebied gerelateerde funderingsproblematiek bekend:
Ja, Er is scheurvorming en verzakking zichtbaar bij het getaxeerde object. Een bouwkundige keuring heeft niet plaatsgevonden dus de ernst van de situatie is op basis van de beschikbare gegevens niet goed in te schatten.

- aanvullende toelichting op de onderhouds- en bouwkundige staat van het object:
Ja, Woning maakt een verwaarloosde indruk en onderhoud heeft al geruime tijd niet
plaatsgevonden. Onder andere schilderwerk, houtrot, slechte kozijnen, scheurvorming/
verzakking, af te werken details, beschadigingen, etc. Het betreft een typische 'kluswoning'.''

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45774
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Kantoor
Dirkzwager legal & tax
Sanne Baljet-Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.451,00 (per 23‑05‑2022 om 14:35 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 23‑05‑2022 om 14:36 uur)

Veiling

Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45774
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

Sanne Baljet-Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55

Inzetpremie

1% voor rekening van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 15 juni 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 15-06-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.