Bijenhofstraat 36, LEEUWARDEN

Omschrijving

de tussenwoning met ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Bijenhofstraat 36 te 8922 EB Leeuwarden.

De vermoedelijke indeling van de woning is als volgt:
Begane grond: entree, gang, trapopgang, woonkamer, keuken, bijkeuken, toilet, badkamer.
1e verdieping: overloop, 2 slaapkamers voor, 1 slaapkamer achter.
Zolder: te bereiken via vlizotrap.
(Voormelde indeling is afkomstig van derden. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden).

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1930
Oppervlakte wonen
90 m2
Oppervlakte perceel
123 m2
Inhoud
225 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie F, nummer 5053, groot één are drieëntwintig centiare (1.23 are).

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden

De gemeente is voornemens om woning aan de Bijenhofstraat 36 in verband met overlast tijdelijk te sluiten, mogelijk voor een periode van 12 maanden. Tegen dit voornemen van de gemeente is door de rechthebbende een bezwaar ingediend. Op 10 oktober aanstaande zal een zitting worden gehouden waarin dit bezwaar zal worden behandeld.
In verband met de veilingverkoop, is aan de gemeente gevraagd naar de mogelijke gevolgen van een sluiting voor een veilingkoper. De gemeente heeft daarop als volgt gereageerd:

“De maatregel in het kader van de Opiumwet 13b ziet op het pand. Eigendomsoverdracht is daarmee in principe geen beletsel voor een eventuele sluiting. De burgemeester begrijpt in dit geval dat een tijdelijke sluiting van 12 maanden potentiële kopers kan belemmeren, juist met het oog op het niet kunnen gebruiken van de woning. De burgemeester hecht er echter groot belang aan dat de openbare orde weer wordt hersteld en dat herhaling van de overtreding wordt voorkomen.

Met het oog op de belangen van de kopers en de omstandigheid dat de rust gedeeltelijk kan wederkeren indien andere personen het pand betrekken (let wel; niet alle beleidsdoelen worden behaald), wil de burgemeester in overweging nemen om de sluiting niet te effectueren. De burgemeester wenst voornoemde in overweging te nemen indien de huidige bewoners (****) ook daadwerkelijk vertrekken en elders zich gaan vestigen. Oftewel; indien een particuliere verhuurder de woning zou kopen en de huidige bewoners in een verhuurconstructie de woning laat bewonen, dan zal hij alsnog tot sluiting van het pand overgaan.”


Overige informatie:
Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u geadviseerd om het registergoed te bezichtigen, indien dit mogelijk is.
Wanneer (georganiseerde) bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Het registergoed heeft mogelijk enig onderhoud nodig. Verkoper (executant) geeft geen enkele garantie met betrekking tot de feitelijke en/of juridische staat van het registergoed.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de bouwkundige, milieukundige, technische en/of feitelijke staat van het registergoed.

De verkoper heeft gegronde redenen om bij de daartoe bevoegde voorzieningenrechter geen verzoek in te dienen dat strekt tot het verkrijgen van het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek

De bevoegdheid om het registergoed na de veiling te ontruimen wordt overgelaten aan de koper, één en ander conform de veilingvoorwaarden.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
45798
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
Trip Advocaten & Notarissen
dhr. F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@trip.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. de verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.100,00 (per 28‑09‑2022 om 10:58 uur)
Not. hon., kad.rechten en btw (excl. de overdrachtsbelasting en eventuele ontruimingskosten) (per 24‑08‑2022 om 14:30 uur)

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 45798
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

dhr. F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99

Inzetpremie

1% t.l.v. de verkoper

Onderhands bod

Tot en met 14 september 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 14-09-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.