Julianastraat 55, HEIKANT

Omschrijving

het recht van erfpacht, met betrekking tot het woonhuis met ondergrond en tuin gelegen te 4566 AD Heikant, Julianastraat 55, kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie S, nummers 1304, 1305 en 1306 tezamen groot acht are en veertig centiare

De kenmerken (oppervlakte/inhoud en aantal kamers) van de woning zijn afkomstig uit eerdere transacties en zijn niet vastgesteld bij deze verkoop.
De notaris kan hiervoor, noch voor de opgegeven beschrijving, enige aansprakelijkheid aanvaarden.

Bezichtiging

dinsdag 27 september 2022, van 14:00 tot 15:00 uur

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Leegstaand
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1960
Oppervlakte wonen
140 m2
Oppervlakte perceel
840 m2
Inhoud
281 m3
Aantal kamers
5
Kadastrale omschrijving
het recht van eigendom, belast met het recht van erfpacht, met betrekking tot het woonhuis met ondergrond en tuin gelegen te 4566 AD Heikant, Julianastraat 55, kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie S, nummers 1304, 1305 en 1306 tezamen groot acht are en veertig centiare

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Bericht erfverpachter: Achterstand erfpachtcanon bedraagt op dit moment (september 2022) € 12.952,13. Na de verkoop gaat de erfpachtakte ,met alle rechten en plichten, over op de nieuwe eigenaar. Wat de vernieuwing van de erfpacht akte betreft is artikel 5 van belang. In artikel 5 staat het volgende: “Indien de erfpachter zijn verplichtingen getrouwelijk heeft nagekomen, zal hij het recht hebben om na verloop van de duur van het erfpachtsrecht deze overeenkomst voor een termijn van ten hoogste dertig jaren, op gelijke voorwaarden en tegen de alsdan in onderling overleg overeen te komen jaarlijkse erfpachtcanon, te doen vernieuwen, mits hij de grondeigenaar daarvan minstens drie maanden tevoren bij aangetekend schrijven kennis geeft en op zijn kosten een nieuwe overeenkomst laat opmaken.” Dus indien de koper zijn betalingen en andere verplichtingen getrouw heeft nagekomen, heeft hij het recht de erfpachtakte te doen vernieuwen voor een periode van maximal 30 jaar.Indien de achterstand niet is betaald per 31 december 2023 heeft de koper geen recht op vernieuwing van de erfpachtakte. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden zal de akte per 1 januari 2024 vernieuwd worden voor 30 jaar op gelijke voorwaarden (met waar nodig aanpassingen aan gewijzigde wetgeving). Op basis van een taxatierapport van een onafhankelijk taxateur zal de nieuwe jaarlijkse erfpachtcanon overeengekomen dienen te worden met de nieuwe erfpachter .
Informatie omtrent bestemming ontvangen van gemeente Hulst:Vigerende bestemmingsplan: Kernen Hulst 1H, bestemming: Wonen (www.ruimtelijkeplannen.nl) de drie percelen zijn samen één bouw perceel hier op zit één woning gevestigd. Het is niet mogelijk om iedere perceel een woning te creëren. Nummer 53a is een industriefunctie op de achterste perceel is een verzoek afgewezen om huisnummer 53B te gebruiken

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45790
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen
Eric Sturkenboom
Edisonweg 2a
4382 AM VLISSINGEN
T: 0118 41 81 10
E: vastgoed@sauerenoonk.nl

Financieel

Inzetpremie:
1%
Indicatie veilingkosten:
€ 3.912,00 (per 09‑08‑2022 om 15:34 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 09‑08‑2022 om 15:29 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 09‑08‑2022 om 15:33 uur)
OZB
€ 310,22 per jaar
Waterschapslasten
€ 159,52 per jaar
Erfpachtcanon
€ 2.547,96 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45790
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

Eric Sturkenboom
Edisonweg 2a
4382 AM VLISSINGEN
T: 0118 41 81 10

Inzetpremie

1%

Onderhands bod

Tot en met 28 september 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-09-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.