Javastraat 8, GELEEN

Omschrijving

De taxateur die op 22 september '22 het pand enkel van de buitenzijde kon opnemen, gaf de volgende omschrijving:

VERMOEDELIJKE INDELING :
Souterrain
- kelderruimte

Begane grond
- Entree, hal, meterkast, woonkamer, keuken

Eerste verdieping
- Overloop, 2 slaapkamers, badkamer

Tweede verdieping
- via een vlizotrap bereikbare bergzolder

Verkoper noch notaris kunnen instaan voor de juistheid van deze informatie.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Althans, er zijn (nog) geen afspraken tot stand gekomen met de eigenaar over bezichtiging via het notariskantoor.

De eigenaar en/of bewoner van een woning die op grond van hypotheek wordt geveild, is wettelijk gehouden bezichtiging toe te staan. Daar is de huidige eigenaar door de notaris op gewezen.
Daarbij is aangeboden dat een inloopbezichtiging door het notariskantoor wordt begeleid. Als een inloopbezichtiging afgesproken is, wordt die hier vermeld onder opgave van datum en tijdstip.
Zolang hier nog geen afspraken zijn weergegeven, ligt onderzoek naar de mogelijkheden en tijdstippen van bezichtiging op de weg van gegadigden zelf.

De verkoper, een hypotheekbank, kan bezichtiging afdwingen met behulp van een deurwaarder. Verkoper heeft gekozen om die rechten niet uit te oefenen.
Ook als de verkoper geen rechten tot bezichtiging uitoefent, blijft de eigenaar/bewoner gehouden bezichtiging toe te staan, maar kan dat niet afgedwongen worden.

Kenmerken

Type registergoed
2-onder-1-kap
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1925
Oppervlakte wonen
80 m2
Oppervlakte perceel
176 m2
Inhoud
330 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
het woonhuis met ondergrond, tuin en erf, staande en gelegen aan de Javastraat 8 te 6163 HD Geleen, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie G nummer 988, groot een are en zesenzeventig centiare (1a 76ca)

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
GEEN HUURBEDING
Op het adres van de te veilen woning staat alleen de eigenaar ingeschreven.
Verkoper is niet bekend met verhuur van het pand, noch met gebruik door derden. De Verkoper heeft geen verlof voor inroeping van het huurbeding verzocht.
Verkoper verklaarde gegronde redenen te hebben om geen verlof te vragen, omdat hij zich ervan vergewist heeft dat ook met instandhouding van de huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek hebben gemaakt en dit tegenover de huurder kunnen inroepen, te voldoen

Onverminderd bovenstaande doet verkoper hierbij - mede in het belang van de koper - een beroep op de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, enkel voor zover deze zijn aangegaan na publicatie van de veiling EN voorzover verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper.
Eventuele verdere uitoefening van een huurbeding wordt aan de Koper gelaten en komt voor zijn rekening en risico. De Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de Koper tot ontruiming van anderen dan de eigenaar en de zijnen.

ONTRUIMING
Ontruiming ten aanzien van de eigenaar kan derhalve geschieden onder toepassing van de wet (art 525 lid 3 Rv). Daarvoor is geen rechterlijke goedkeuring vereist.

GEEN COMMAND OF NADER TE NOEMEN MEESTER
Verkoper staat niet toe dat NA de openbare veiling c.q. onderhands executiebod, door de bieder wordt verklaard dat namens een ander is geboden. De mogelijkheid van een Akte de Command is bij de veilingvoorwaarden uitgesloten.

BOVENSTAANDE IS ONDERDEEL VAN DE GEPUBLICEERDE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DIE EEN BIEDER GEACHT WORDT IN ZIJN GEHEEL TE KENNENVeiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
45938
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de opbrengst, alleen bij guninng
Indicatie veilingkosten:
€ 4.469,00 (per 12‑12‑2022 om 16:10 uur)
bij koop via onderhandse executie zijn de kosten € 599,- hoger, zie bijlage indicatie veilingkosten (per 12‑12‑2022 om 16:10 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 12‑12‑2022 om 16:10 uur)

Veiling

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 45938
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60

Inzetpremie

1% ten laste van de opbrengst, alleen bij guninng

Onderhands bod

Tot en met 4 januari 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-01-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.