Kloosterveenstraat 73, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

de woning op de 3e verdieping met balkon.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Erfpacht
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, complexaanduiding 3081, appartementsindex 20, uitmakende het éénhonderd zeventien/ tweeduizend éénhonderd zes en negentigste (117/2.196e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van drieëntwintig woningen, gelegen op de begane grond, de eerste verdieping, de tweede verdieping en de derde verdieping en verder toebehoren gelegen aan de Kloosterveenstraat te 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW nummer 3018 A-1, uitmakende het driehonderd negentig/éénduizendste (390/1.000e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit: - het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van – en liggende in de gemeente Den Haag aan de Kloosterveenstraat en de Eleveldstraat, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie AW nummer 3074, groot vierentwintig are veertig centiare, met de op die grond gestichte opstallen; en; - het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van – en liggende in de gemeente Den Haag, aan de Eleveldstraat, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie W nummer 3076, groot één are dertien centiare, met de daarop gerealiseerde overbouwing tussen de twee gedeelten van de nog te vestigen nieuwbouw, waarin een poortwoning zal zijn gelegen, omvattende het gebruiksrecht van de overbouwing boven de grond vanaf een hoogte van circa vier meter zestig centimeter boven maaiveld tot en met een hoogte van circa negen meter dertig centimeter boven maaiveld; met het daarop gerealiseerde flatgebouw bestaande uit vijfenvijftig appartementsrechten bestemd tot woning gelegen op de begane grond, de eerste verdieping, tweede verdieping en derde verdieping, met aan- en verder toebehoren, gelegen aan de Kloosterveenstraat te 's-Gravenhage;

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Vereniging van eigenaars: bijdrage VVE per maand = € 126,56.Volgens opgave van de VvE bedraagt het aandeel van de eigenaar in het saldo van de reservefonds per 25 augustus 2023 € 2.981,78.Overdrachtskosten: € 200,00.

Erpacht: de erfpachtcanon en de beheerkosten zijn eeuwigdurend afgekocht.
Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.
Uit een schriftelijke inventarisatie bleek niet dat in dit perceel een ondergrondse brandstoftank aanwezig is.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
46162
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Kantoor
Notariskantoor Ellens & Lentze
K. Lalmahomed
Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage
T: 070 364 48 30
F: 070 364 48 33
E: notaris@ellenslentze.nl
Opbrengst veiling
€ 282.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom voor rekening van verkoper.
Indicatie veilingkosten:
€ 7.600,00 (per 28‑09‑2023 om 12:56 uur)
exclusief overdrachtsbelasting en kosten ontruiming. (per 28‑08‑2023 om 22:43 uur)
OZB
€ 180,70 per jaar
Rioolheffing
€ 177,25 per jaar
Waterschapslasten
€ 86,98 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 46162
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

K. Lalmahomed
Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage
T: 070 364 48 30

Inzetpremie

1% van de inzetsom voor rekening van verkoper.

Onderhands bod

Tot en met 13 september 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-09-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.