Karel Doormanstraat 17, GELDROP

Omschrijving

het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Karel Doormanstraat 17 te 5666 GJ Geldrop, kadastraal bekend gemeente Geldrop, sectie F, nummer 2089, groot éénhonderdvijfentachtig (185) vierkante meter

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
185 m2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Geldrop, sectie F, nummer 2089

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de dinsdag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Sanne Baljet-Beke van Dirkzwager N.V. te Arnhem.

BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: ''Woongebieden Zuid Oost Geldrop'' van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het registergoed heeft de bestemming: ''Woondoeleinden 1''.

Het huurbeding wordt niet ingeroepen.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
46205
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor
Dirkzwager legal & tax
Sanne Baljet-Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 6.871,00 (per 20‑10‑2023 om 10:18 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 20‑10‑2023 om 10:19 uur)

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 46205
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

Sanne Baljet-Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55

Inzetpremie

1% voor rekening verkoper

Onderhands bod

Tot en met 6 november 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 06-11-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.