Valeriusrondeel 467, CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Omschrijving

1. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning op de zesde verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend 2902 CN Capelle aan den IJssel, Valeriusrondeel 467, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel sectie B complexaanduiding 10187-A, appartementsindex 147, uitmakende het drieëntwintig/achtduizend vijfhonderd zevenenzeventigste (23/8.577e) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond gelegen aan het Valeriusrondeel te Capelle aan den IJssel, met de op die grond aanwezige opstallen, bestaande uit vierhonderd twee en dertig (432) woningen met vierhonderd één en dertig (431) bergingen, negen en vijftig (59) garages, elf (11) multifunctionele ruimten en verder toebehoren, plaatselijk bekend: (de woningen:) Valeriusrondeel 4 tot en met 39, 45 tot en 80, 86 tot en met 121, 127 tot en met 162, 168 tot en met 203, 209 tot en met 244, 250 tot en met 285, 291 tot en met 326, 332 tot en met 367, 373 tot en met 408, 414 tot en met 449 en 455 tot en met 490, (de multifunctionele ruimten:) Valeriusrondeel 207 en 494 tot en met 502 alsmede één ruimte plaatselijk ongenummerd; (de garages:) Valeriusrondeel 2 en 3, 40 tot en met 44, 81 tot en met 85, 122 tot en met 126, 163 tot en met 167, 204 tot en met 206, 208, 245 tot en met 249, 286 tot en met 290, 327 tot en met 331, 368 tot en met 372, 409 tot en met 413, 450 tot en met 454, 491 tot en met 493 te Capelle aan den IJssel, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel sectie B nummer 8277, groot vierenveertig are en drieëntachtig centiare (44 a en 83 ca);
2. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de berging op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Capelle aan den IJssel, Valeriusrondeel, ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel sectie B complexaanduiding 10187-A, appartementsindex 916, uitmakende het één/achtduizend vijfhonderd zevenenzeventigste (1/8.577e) onverdeelde aandeel in de onder 1 genoemde gemeenschap,

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij hierbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
46309
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
Kantoor
De Randamie & Verstoep Notarissen
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl
Opbrengst veiling
€ 0,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom tlv verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 6.309,00 (per 13‑03‑2024 om 14:31 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13‑03‑2024 om 14:31 uur)

Veiling

Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 46309
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55

Inzetpremie

1% van de inzetsom tlv verkoper

Onderhands bod

Tot en met 2 april 2024 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-04-2024 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.