Rietveldseweg 21 236, CULEMBORG

Attentie

Coronavirus mededeling: kijk bij Informatie/bijzonderheden

Omschrijving

een perceel grond in recreatiepark Parc Beaugarde met het daarop staande chalet met schuur en verder aan- en toebehoren, staande en gelegen aan de Rietveldseweg 21A, 4107 LJ Culemborg, aangegeven met kavelnummer 236

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Perceel grond met opstal(len)
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
365 m2
Kadastrale omschrijving
gemeente Culemborg, sectie N nummer 1699, groot 365 m2.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
In verband met het verbod van de Nederlandse overheid op bijeenkomsten met meerdere personen, kan de veiling van dit object niet doorgaan als hybride zaal- en internetveiling. Conform de aangevulde veilingvoorwaarden heeft de notaris besloten dat de veiling wordt voortgezet als een internet-only veiling. Zaalbiedingen zijn derhalve niet mogelijk.
De bieder die normaal gesproken op de veilinglocatie als zaalbieder meebiedt en die thans mee wenst te bieden dient zich tijdig voor registratie bij een registratienotaris te registeren en een borg te storten, zodat hij ook on-line mee kan bieden. Voor meer informatie omtrent registratie, ga naar: https://www.openbareverkoop.nl/internetbieden.

De veiling is ter keuze van de notaris een zaal-/internetveiling, zoals bedoeld in begrip 29 en in artikel 2 AVVE dan wel een Internetveiling, zoals bedoeld in begrip 10 en in artikel 2 AVVE. De notaris zal de veiling in eerste aanleg houden als een zaal-/internetveiling, als in de vorige zin bedoeld. Slechts indien uiterlijk op de dag van de veiling (of zoveel eerder als feitelijk aan de orde) aan de notaris bekend wordt gemaakt dat de zaal (in casu de locatie waar de veiling gehouden zal worden) wegens omstandigheden niet voor publiek toegankelijk is (of zal zijn) en (derhalve) de zaal-/internetveiling geen doorgang kan vinden, is de notaris in afwijking van de AVVE bevoegd de veiling voort te zetten als een Internetveiling. Hij zal van deze wijziging zo spoedig mogelijk kennisgeven via de website.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Toelichting vordering/achterstand parkkosten/beheerkosten:
parkkosten 2019 en 2020 1.807,64
energiekosten 5.059,73
totaal minimale opeisbare vordering 6.867,37

Aangezien het voorschot lager is dan het gebruik kan er bij oplevering nog een eindafrekening energie bijkomen.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor
Van Grafhorst notarissen
S. Lapien
Bemuurde Weerd 19
3514 AN UTRECHT
T: 030 271 92 27
F: 030 271 93 64
E: info@vangrafhorst.nl
Bijzondere voorwaarden

Toelichting vordering/achterstand parkkosten/beheerkosten:
parkkosten 2019 en 2020 1.807,64
energiekosten 5.059,73
totaal minimale opeisbare vordering 6.867,37

Aangezien het voorschot lager is dan het gebruik kan er bij oplevering nog een eindafrekening energie bijkomen.

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper (zie bijzondere voorwaarden)
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 18‑05‑2020 om 10:03 uur)
parkkosten
€ 872,29 per jaar

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44828
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

S. Lapien
Bemuurde Weerd 19
3514 AN UTRECHT
T: 030 271 92 27
F: 030 271 93 64

Inzetpremie

1% t.l.v. verkoper (zie bijzondere voorwaarden)

Onderhands bod

Tot en met 1 juni 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-06-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.