Oosteindseweg 78, BERGSCHENHOEK

Attentie

Dit betreft een Internet-only Timed veiling, bekijk Informatie/wijzevanveilen

Omschrijving

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren te 2661 EE BERGSCHENHOEK, Oosteindseweg 78, kadastraal bekend gemeente Bergschenhoek, sectie A, nummer 5538 ter grootte van twaalf are en vijf centiare (12 a 5 ca), welk perceel belast is met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Lansingerland, gevestigd te Berkel en Rodenrijs; en een zakelijk recht van opstal nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ziggo Netwerk B.V., statutair gevestigd te Groningen.

Bezichtiging

zaterdag 26 september 2020, van 10:30 tot 12:30 uur
zaterdag 10 oktober 2020, van 10:30 tot 12:30 uur
In verband met de planning en het coronavirus graag vooraf aanmelden via demi.hansum@roxlegal.nl;

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Onbekend
Oppervlakte perceel
1250 m2
Kadastrale omschrijving
het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren te 2661 EE BERGSCHENHOEK, Oosteindseweg 78, kadastraal bekend gemeente Bergschenhoek, sectie A, nummer 5538 ter grootte van twaalf are en vijf centiare (12 a 5 ca), welk perceel belast is met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Lansingerland, gevestigd te Berkel en Rodenrijs; en een zakelijk recht van opstal nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ziggo Netwerk B.V., statutair gevestigd te Groningen.

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 14 oktober 2020 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur,
via het internetplatform van NOTAPP (www.openbareverkoop.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren te 2661 EE BERGSCHENHOEK, Oosteindseweg 78, kadastraal bekend gemeente Bergschenhoek, sectie A, nummer 5538 ter grootte van twaalf are en vijf centiare (12 a 5 ca), welk perceel belast is met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Lansingerland, gevestigd te Berkel en Rodenrijs; en een zakelijk recht van opstal nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ziggo Netwerk B.V., statutair gevestigd te Groningen.

In de aankomsttitel van het Registergoed staat het navolgende vermeld:
''op het perceel rust een plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur ten behoeve van het Hoogheemraadschap Schieland;''

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend - als volgt:
administratief onbewoond.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Op verzoek van de executant wordt enkel het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;


De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 september 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van NOTAPP (www.openbareverkoop.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 november 2020.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 14 oktober 2020 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur,
via het internetplatform van NOTAPP (www.openbareverkoop.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren te 2661 EE BERGSCHENHOEK, Oosteindseweg 78, kadastraal bekend gemeente Bergschenhoek, sectie A, nummer 5538 ter grootte van twaalf are en vijf centiare (12 a 5 ca), welk perceel belast is met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Lansingerland, gevestigd te Berkel en Rodenrijs; en een zakelijk recht van opstal nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ziggo Netwerk B.V., statutair gevestigd te Groningen.

In de aankomsttitel van het Registergoed staat het navolgende vermeld:
''op het perceel rust een plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur ten behoeve van het Hoogheemraadschap Schieland;''

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend - als volgt:
administratief onbewoond.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Op verzoek van de executant wordt enkel het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;


De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 september 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van NOTAPP (www.openbareverkoop.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 november 2020.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 7.451,00 (per 10‑09‑2020 om 11:51 uur)
incl. BTW en excl. overdrachtsbelasting, kosten eventuele ontruiming en diversen kosten (per 10‑09‑2020 om 11:51 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 10‑09‑2020 om 11:51 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44871
Wijze van veilen: Internet-only Timed

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 29 september 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-09-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.