De Brink 888, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

1. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning op de vijfde verdieping met balkon en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2553 HS 's-Gravenhage, De Brink 888, kadastraal bekend gemeente Loosduinen sectie O complexaanduiding 117- A, appartementsindex 122, uitmakende het tweeënveertig/twaalfduizend zevenhonderd achtendertigste (42/12.738) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouwcomplex, bestaande uit twaalf respectievelijk negen, respectievelijk zes respectievelijk zes respectievelijk drie respectievelijk zes woonlagen op onderhuis, bevattende eenhonderd achtentachtig woningen met bergingen en eenhonderd vierentachtig parkeerplaatsen met erf, grond, plaatselijk bekend De Brink 702 tot en met 990 (even nummers) en 1046 tot en met 1130 (even nummers) te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Loosduinen sectie O nummer 116, groot één hectare, éénentwintig are en éénentwintig centiare (1 ha, 21 a en 21 ca);
2. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond, plaatselijk bekend 's-Gravenhage, De Brink (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Loosduinen sectie O complexaanduiding 117- A, appartementsindex 292, uitmakende het één/twaalfduizend zevenhonderd achtendertigste (1/12.738) onverdeelde aandeel in de onder 1 genoemde gemeenschap,

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd. Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Den Haag op 11 april 2024. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is één (1) maand na betekening van de beschikking. De uitoefening van de (overige) bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeld over de ontruiming

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
46245
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
Kantoor
De Randamie & Verstoep Notarissen
mw. J.M.Y. Rob
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl
Opbrengst veiling
€ 178.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom tlv verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.811,00 (per 13‑03‑2024 om 14:14 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13‑03‑2024 om 14:13 uur)

Veiling

Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 46245
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

mw. J.M.Y. Rob
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55

Inzetpremie

1% van de inzetsom tlv verkoper

Onderhands bod

Tot en met 2 april 2024 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-04-2024 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.