Stichting Openbare Verkoop

De Stichting Openbare Verkoop (voorheen: NIIV) heeft ten doel het bevorderen van de verkoopopbrengsten, verhogen van transparantie en verder professionaliseren van notariële regioveilingen van (on-) roerende zaken.

Borging
De stichting ondersteunt de uitvoeringsorganisatie Openbare Verkoop en de ontwikkelaar van het ICT-platform (Notapp). Ze zorgt voor borging van de systemen door een Escrow regeling en het doen laten plaatsvinden van audits op informatiebeveiliging (ISO-27001).

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door bestuurders afkomstig uit het notariaat.  

Melding persoonsgegevens (AVG)
De verwerking van uw persoonsgegevens is aangemeld bij het de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag onder meldingsnummer 1505294.

Melding ongebruikelijke transacties (Wwft)
Wanneer de deelnemer een dienst verlangt die een ongebruikelijke transactie oplevert, is de stichting verplicht dat te melden bij een centraal meldpunt. Het is de stichting niet toegestaan de betrokkene van deze melding op de hoogte te brengen.

Contact 

  • Vragen met betrekking tot geveilde objecten stelt u aan de veilende notaris. 
  • Vragen over het gebruik van het ICT-platform stelt u aan info@openbareverkoop.nl
  • Vragen over de stichting stelt u aan het bestuur via stichting@openbareverkoop.nlWilt u op de hoogte worden gehouden van aankomende online verkopen? Vul hieronder uw e-mailadres in: