Mijnsherenlaan 66 B, ROTTERDAM

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G, complexaanduiding 4237-A, appartementsindex 26, welk appartementsrecht omvat:
a.)) het drie/tachtigste (3/80ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond gelegen te Rotterdam, met het zich op die grond bevindende gebouw, plaatselijk bekend Mijnsherenlaan 54 tot en met 68 te Rotterdam, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G, nummers 3508, 3509, 3510 en 3511, tezamen groot elf are en zevenenvijftig centiare (11 a 57 ca);
b.)) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping en een gedeelte op de vierde verdieping met een berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Mijnsherenlaan 66B te 3081 CD Rotterdam,
alsmede alle roerende zaken zoals bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1939
Oppervlakte wonen
90 m2
Inhoud
265 m3
Aantal kamers
3
Kadastrale omschrijving
Gemeente Charlois, sectie G, complexaanduiding 4237-A, appartementsindex 26

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De bank en de notaris geven geen garantie dat de in deze advertentie opgenomen informatie m.b.t. de indeling van het registergoed (aantal (slaap) kamers/ inhoud en oppervlakte wonen e.d.) correct is; een en ander is gebaseerd op de gegevens van derden en komt voor rekening en risico van de koper. Koper kan op geen enkele wijze hieraan enige rechten ontlenen.De kosten van de veiling die voor rekening van de veilingkoper komen bedragen circa € 6.600,=, inclusief achterstand en mutatiekosten Vereniging van Eigenaars (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens is voor rekening van koper de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten. Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 425,= (excl. BTW). Onder verwijzing naar IX artikel 2 uit de akte, houdende van vaststelling veilingvoorwaarden, zijn tot op heden nog niet alle huurcontracten beschikbaar en derhalve ook niet de hoogte van de waarborgsommen die ten laste van de koper kunnen komen indien de huidige eigenaar in deze niet tot terugbetaling aan de huurders zal overgaan.
Bijzondere veilingvoorwaarden
De kosten van de veiling die voor rekening van de veilingkoper komen bedragen circa € 6.600,=, inclusief achterstand en mutatiekosten Vereniging van Eigenaars (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens is voor rekening van koper de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen
€ 425,= (excl. BTW).
Onder verwijzing naar IX artikel 2 uit de akte, houdende van vaststelling veilingvoorwaarden, zijn tot op heden nog niet alle huurcontracten beschikbaar en derhalve ook niet de hoogte van de waarborgsommen die ten laste van de koper kunnen komen indien de huidige eigenaar in deze niet tot terugbetaling aan de huurders zal overgaan.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45751
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Kantoor
Fokkema Linssen Notarissen
mw. mr. P. van Biezen / mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Bijzondere voorwaarden

De kosten van de veiling die voor rekening van de veilingkoper komen bedragen circa € 6.600,=, inclusief achterstand en mutatiekosten Vereniging van Eigenaars (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens is voor rekening van koper de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen
€ 425,= (excl. BTW).
Onder verwijzing naar IX artikel 2 uit de akte, houdende van vaststelling veilingvoorwaarden, zijn tot op heden nog niet alle huurcontracten beschikbaar en derhalve ook niet de hoogte van de waarborgsommen die ten laste van de koper kunnen komen indien de huidige eigenaar in deze niet tot terugbetaling aan de huurders zal overgaan.

Opbrengst veiling
€ 223.000,00

Financieel

Rioolrecht
€ 23.490,00 per jaar
Waterschapslasten
€ 50,86 per jaar
VvE bijdrage per maand
€ 201,56 per jaar
OZB
€ 114,27 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45751
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

mw. mr. P. van Biezen / mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02

Onderhands bod

Tot en met 15 juni 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 15-06-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.