Kerkstraat 88, BEVERWIJK

Omschrijving

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met erf, terras en berging, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend te Beverwijk aan de Kerkstraat 88;

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1984
Oppervlakte wonen
52 m2
Inhoud
155 m3
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Beverwijk, sectie A, nummer 11258-A-45, uitmakende het vierenzestig/veertien duizend zevenhonderdéénentachtigste (64/14781) aandeel in de gemeenschap bestaande uit een flatgebouw, omvattende éénhonderdzevenenvijftig woningen en éénhonderddrieëndertig bergingen, onder- en bijgelegen grond, tuin en toebehoren, gelegen te Beverwijk aan de Kerkstraat 2 tot en met 100 (even nummers) en 1 tot en met 35 en 77 tot en met 125 (oneven nummers), Burgemeester Scholtensstraat 11 tot en met 33 (oneven nummers), Peperstraat 19 tot en met 57 (oneven nummers), Baanstraat 115 tot en met 137 (oneven nummers), Torenstraat 1 tot en met 8, Trijntje Kemp-Haanstraat 1 tot en met 23 (oneven nummers); ten tijde van de splitsing van de eigendom in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente BEVERWIJK, sectie A, nummers: 11152, groot zestien are en zeventig centiare; 11155, groot zes centiare; 11156, groot zes centiare; 11158, groot veertien are en achtentwintig centiare; 11160, groot zes centiare; 11161, groot zes centiare; 11163, groot elf are en zestig centiare; 11164, groot tien centiare; 11165, groot vijftien centiare; 11167, groot vijf centiare; 11169, groot zes are en veertig centiare; 11171, groot tien are en veertien centiare; 11248, groot negen are en zeven centiare;

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De verkoper heeft het bedoelde verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de Voorzieningenrechter gevraagd en het verlof voor het inroepen van het huurbeding is toegewezen. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat gedurende een termijn van zeven dagen na de betekening van de beschikking niet ontruimd mag worden.
Betekening heeft nog niet plaatsgevonden.

Aan de gemelde oppervlakte(n), inhoud en aantal (slaap)kamers kunnen geen rechten worden ontleend.

Wellicht ten overvloede is er geen aanbiedingsverplichting meer naar Stichting WoonopMaat

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
46400
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Kantoor
Notariskantoor Dijkhuis Koeman
mr. D.B. Dijkhuis
Hoogstraat 11
1541 KW KOOG AAN DE ZAAN
T: 075 612 55 20
F: 075 612 57 86
E: info@notariskoeman.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 12.070,00 (per 21‑06‑2024 om 10:21 uur)
exclusief overdrachtsbelasting (per 31‑05‑2024 om 13:44 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 21‑06‑2024 om 10:20 uur)
OZB 2024
€ 160,40 per jaar
Rioolheffing 2024
€ 197,24 per jaar
Waterschapslasten
€ 69,74 per jaar
Servicekosten
€ 130,03 per maand

Veiling

Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 46400
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

mr. D.B. Dijkhuis
Hoogstraat 11
1541 KW KOOG AAN DE ZAAN
T: 075 612 55 20

Inzetpremie

1% van de inzetsom voor rekening van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 26 juni 2024 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-06-2024 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.